Juridische informatie

De dansschool

Naam: Dansschool K!dans vzw
Adres: Battelsesteenweg 489– 2800 Mechelen
Tel.: 0486/79.05.03
E-mail: info@kdans.be
Doelstelling: (volgens de statuten) het aanbieden van recreatieve en competitieve danslessen voor iedereen vanaf 4 tot 60 jaar
Juridisch statuut: vzw

Onze dansschool is aangesloten bij Dansliga Sportfederatie vzw*. Wanneer u lid wordt van onze dansschool, wordt u automatisch lid van Dansliga en behoort u tot de grote groep van 30.000 leden. Het lidgeld hiervoor bedraagt €5 voor -18 jarigen en €9 voor +18 jarigen. Dit lidgeld is opgenomen in het lesgeld.

Voordelen van lidmaatschap bij Dansliga

1.Gepersonaliseerde lidkaart met login
2.Een degelijke sportverzekering. U bent verzekerd voor:
1.Burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansactiviteiten
2.Lichamelijke ongevallen tijdens de dansactiviteiten en tijdens de reisweg heen en terug
3.U ontvangt 4 keer per jaar gratis het danstijdschrift ‘Swing’ (+18 j) of ‘Just4You’ (-18j).
4.Dansactiviteiten voor de recreatieve danser (dansdag, danskampen, seniorenvakantie,…)
5.Competitiewedstrijden voor dansers in actuele dansvormen: disco / streetdance / showdance / breakdance
6.Competitiewedstrijden voor dansers in ballroom / latin / social-dance
7.2x per jaar kortingsbonnen van Brantano

* Dansliga Sportfederatie vzw is een door Bloso erkende en gesubsidieerde sportfederatie. Meer info op www.dansliga.be

Onze dansschool ondertekende de Panathlon Verklaring van de Vlaamse Sportfederatie. Hierdoor gaan wij een verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Verzekeringsinformatie

Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten:
– De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid)
Maatschappij waarbij polis werd afgesloten: ETHIAS, polisnummer 45 273 318.
(– de vrijwilligers die lid zijn van de DANSLIGA zijn ook verzekerd voor persoonlijke ongevallen en rechtsbijstand via dezelfde polis)

Kostenvergoedingen

K!dans betaalt een forfaitaire kostenvergoeding voor het verrichten van activiteiten in het kader van de dansschool
Dit bedrag zal nooit meer zijn dan het wettelijke maximum voor de vrijwilliger

Geheimhoudingsplicht

Als vrijwilliger ben je gehouden tot de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in het hiernavolgend artikel 458 van het strafwetboek: “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht deze geheimen bekend te maken, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete.